اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

اَفَلایَنظُرونَ اِلیَ الاِبِلِ کَیفَ خُلِقَت؟!

آیا تا بحال به شتر توجه کردین ببینین خلقتش چه شکلیه؟ بقیه چیزا چه طور؟

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وجود خدا» ثبت شده است

امروز کلاس شبیه سازی کامپیوتر، قسمتی از درس درباره‌ی تولید اعداد تصادفی بود و اینکه چه طور دنباله ای از اعداد تصادفی را تولید و دیگر اینکه چه دنباله ای را تصادفی محسوب می کنیم؛ مثلا اگر بتوانیم با احتمال بالایی حدس بزنیم که عدد بعدی دنباله چه خواهد بود، این دنباله دیگر تصادفی نیست. به طور کلی اعداد تصادفی می بایست به صورت یکنواخت توزیع شده باشند و نسبت به هم استقلال داشته باشند. مثال استقلال را هم پرتاب سکه بیان شد و دلیلی که آورده شد این بود که احتمال شیر و خط آمدن در پرتاب بار دوم سکه هیچ ربطی به احتمال شیر و خط آمدن به پرتاب اول ندارد و ... . درباره ی تولید اعداد روش‌های مختلفی بازگو شد و روش‌هایی هم  برای رد اینکه یک دنباله تصادفی باشد. به طور کلی روش‌های رد بر این مبنا بودند که اگر تظم و قاعده‌ای در دنباله یا زیردنباله‌ی اعداد پیدا می‌شد؛ تصادفی بودن دنباله‌ی اعداد را مشکوک برشمرده و زیر سوال برده می شد. در این میان بحثی درباره‌ی نظم و وجود خدا درگرفت. من یاد برهانی بر مبنای احتمال که استاد درس اندیشه 2 جناب آقای بلانیان سر کلاس مطرح کردند افتادم. یکی از شیرینی های تامل ریاضی همین جاست:

برهان ریاضی وجود خدا (با استفاده از نظریه احتمال)

فرض کنید که یک کیسه حاوی 10 توپ با شماره‌های یک تا ده داریم. می خواهیم بدانیم احتمال اینکه توپ شماره ی یک را چشم بسته بیرون بیاوریم چه قدر است؟ خب جواب این سوال به سادگی پیداست که ده انتخاب وجود دارد و چون ما نمی دانیم کدام توپ را بیرون می آوریم احتمال برابر یک دهم 1/10 است.

حال اگر توپ یک را درون کیسه بگذاریم و بخواهیم این بار توپ شماره دو بیرون بیاید احتمالش چه قدر می شود؟ (منظور این است که بار اول توپ یک و بار دوم توپ دو به ترتیب بیرون بیایند) باز هم با یک لحظه فکر کردن می توانیم جواب دهیم احتمال بیرون آمدن توپ شماره یک یک دهم احتمال بیرون آمدن توپ شماره ی دو هم یک دهم و چون می خواهیم به ترتیب بیرون آورده شودند در هم ضرب می شوند و احتمال می شود یک صدم!

گاهی پیش می آید که وقتی برای کسی این استدلال را می آورم قدری گیچ می شود. یا من خوب نمی توانم بیان کنم یا دیگران زحمت فکر کردن به خودشان را نمی دهند.

فضای نمونه ای احتمال را می توانیم به صورت ( عدد توپی که بار اول بیرون می آید , عدد توپی که بار دوم بیرون می آید ) در نظر بگیریم. که به صورت زیر می شود:

{ (1و1) و (1و2) و (1و3) و ... و (1و10) و (2و1) و (2و2) و ... و (2و10) و (3و1) و ... و (3و10) و  . . . . و (10و10) }

در مولفه‌ی اول زوج مرتب ده حالت در مولفه‌ی دوم ده حالت می تواند رخ دهد. پس صد زوج مرتب داریم. یعنی فضای نمونه ای مان 100 حالت دارد. حالتی که ما دنبالش هستیم (1و2) است. که یک حالت هم بیشتر نیست. پس یک صدم احتمال مورد نظر ممکن است.

حالا یه عدهای می پرسند مولفه چیست؟! زوج مرتب یعنی چه؟ مولفه اول همان عدد اولی توی پرانتز و مولفه دوم همان عدد دومی است. زوج مرتب هم همین پرانتزها هستند. پرانتزهایی که تویشان اعداد را با ترتیب قرار داده ایم.

حال بگوئیدکه پس از گذاشتن توپ شماره دو درون کیسه چه قدر احتمال وجود دارد تا توپ شماره سه بیرون بیاید؟ ( یعنی اول دست بکنیم توی کیسه یک توپ بیرون بکشیم عدد رویش، یک باشد بعد توپ را داخل کیسه رها کنیم و دوباره یک توپ دیگر بیرون بیاوریم این بار عدد رویش، دو باشد سپس این توپ را دوباره بگذاریم درون کیسه و یک توپ دیگر بیرون بیاوریم و این بار عدد روی توپ، سه باشد)

بنا بر آنچه که گفته شد، با لحظه ای درنگ می توان گفت که احتمال مورد نظر برابر یک هزارم است!

  . . .

احتمال اینکه این ده عدد را به ترتیب بیرون بیاوریم چه قدر است؟( هر بار که توپی را بیرون می آوریم، توپ را مجددا داخل کیسه می گذاریم!)

اگر به قاعده‌ی احتمال پیشامدهای فوق توجه کرده باشید، بی درنگ می گویید: یک بخش بر ده به توان ده

$$\dfrac{1}{10^{10}}$$

این احتمال چه قدر است؟

$$\dfrac{1}{10^{10}}=0.000000001$$

خیلی کم نیست؟ :دی

$$0.0000000001\simeq 0$$

می توانیم بگوییم نزدیک صفر است؟  

حال سوال اصلی اینجاست! این احتمال برای پیشامد یک نظم بسیار ساده در بیرون آوردن ده عدد درون کیسه بود. می خواستیم بدانیم احتمال بیرون آمدن تصادفی این ده عدد به ترتیب چه قدر می شود.

در دنیای پیرامون ما چند چیز مرتب و منظم داریم؟ از انجام وظایف اعضا و جوارح بدن ما گرفته تا گردش منظم چهار فصل سال، این کهکشان‌ها ، این چرخه‌ی حیات و طبیعت، این عین نظمی که در همه چیز وجود دارد چه قدر است؟!


آسمان1

  

سوال! چه قدر احتمال وجود دارد که همه ی این‌ها که گفتیم تصادفی منظم باشند؟

در جواب بگوییم یک بخش بر چه عددی؟

قطعا این عدد از یک بخش بر ده به توان ده بسیار بسیار کوچک تر است! 

آیا این عدد به صفر میل نمی‌کند؟

یا اینکه بهتر است بگوییم صفر است؟

پس خدا وجود دارد!

کائنات به خودی خود از خود به وجود نیامده؛ خالقی هست که هستی را آفریده، این نظم و ترتیب را نظارت فرموده و اوست که جملگی مخلوقات را ربّ است.